Form, colour, space / Formák, színek, terek

Leave a comment
Living room

Stuttgart is undoubtedly one of my favourite cities in Germany. It’s chemistry. :)

On a sleepy Sunday morning we set off to take a stroll on the grounds of the Weissenhof Estate (1927), a showcase housing estate which has become one of the most predominant examples of standardized mass construction in the history of architecture.

The 1920s saw the launch of several housing programs throughout the country with a double task of easing both the severe housing shortage and the bad living conditions. The 21 houses of the  Weissenhof Estate were designed by  17 renowned architects, but far the most popular among them are houses No. 14 and No. 15 which were designed by Le Corbusier and Pierre Jeanneret (in 2016 they were inscribed as UNESCO World Heritage Sites).

They are early examples of Le Corbusier’s Five Points of a New Architecture, where the main features of the reinforced concrete buildings are the flat roof accomodating a terrace, the raised body of the building, the horizontal strip window, the pilotis for the free design of the ground plan and the notion of setting the façade free from structural constraints.

The buildings – functioning as museums today – show traces of an effort towards a puritan, function-focused concept, where priority in the mass-construction of homes lay on creating space according to people’s needs.

The houses represent the most noble sense of simplicity. What truly swept me off my feet was how the carefully created concept of colour and form is able to evoke a feeling of homeliness in a completely strange house.
The rigorously structured lines transform in all details into spans.

⌂   ⌂   ⌂   ⌂   ⌂

Stuttgart vitathatatlanul az egyik kedvenc városom Németországban. Ez kémia. :)

Egy álmos vasárnapon felkerekedtünk, hogy tegyünk egy sétát a Weissenhof-Siedlung 1927-re elkészült mintalakótelepén, ami a tipizált lakásépítés építésztörténeti szempontból egyik legmeghatározóbb példája.

Az 1920-as években országszerte indultak el lakás programok, melyek egyszerre voltak hivatottak enyhíteni a súlyos lakáshiányon és a rossz lakhatási körülményeken. A Weissenhof-Siedlung 21 háza 17 neves építészhez köthető, de a legnagyobb érdeklődést a Le Corbusier és Pierre Jeanneret által tervezett 14. és 15. számú házak váltották ki. (2016 óta az UNESCO Világörökség részei)

Korai példái Le Corbusier “Az új építészet öt pontja” kiáltványának, melyeknél a vasbeton szerkezetű házak fő elemei a tetőkert – lapos tető, az épület lábakra emelése, szalagablakok, pillérváz a szabadon alakítható alaprajzhoz, a homlokzat mentesítése a  teherviseléstől.

MDA_0020_Formák_01

MDA_0020_Formák_02

MDA_0020_Formák_03

MDA_0020_Formák_04

MDA_0020_Formák_05

MDA_0020_Formák_06

MDA_0020_Formák_07

MDA_0020_Formák_08

MDA_0020_Formák_09

MDA_0020_Formák_10

MDA_0020_Formák_11

MDA_0020_Formák_12

MDA_0020_Formák_13

MDA_0020_Formák_14

MDA_0020_Formák_15

MDA_0020_Formák_16

MDA_0020_Formák_17Photo on the left side, source: Pinterest
baloldali fotó, forrás: Pinterest

Advertisements

Nancy – Heritage of Stanisław I. and the Art Nouveau / Nancy – I. Szaniszló és az Art Nouveau öröksége

Leave a comment
Living room

Although the town of Nancy with its hundred thousand inhabitants looks back on a history of a thousand years, its greatest attraction is Place Stanislas which was built in the 18th century and has earned a place on the list of UNESCO World Heritage Sites. It was named after the Polish King Stanislaw I. (Stanisław Bogusław Leszczyński), who spent the last third of his adventurous life (1738-1766) in Lorraine, after he had been dethroned the second time in the Polish War of Succession. He was made Duke of Lorraine by his son-in-law, the French King Louis XV.

The square was built between 1752-1756 according to the designs of the architect Emmanuel Héré de Corny (1705-1763), and was meant to link the medieval old town of Nancy and the new town built in the 17th century. Originally a bronze statue of Louis XV was standing in the middle of the square, however, during the French Revolution it was pulled down, and it was only in 1861 that a new statue of King Stanisław I. was placed in its place.

Beside Place Stanislas, Nancy owes a lot more to the enlightened former Polish King as far as architecture (Église Notre-Dame de Bonsecours,  Hôtel des Missions Royales, Place d’Alliance, Place de la Carrière, Porte Stanislas and Porte Sainte-Catherine) and culture (Société Royale des Sciences et Belles-Lettres de Nancy, Bibliothèque royale)are concerned.

We could follow our excursion to the historic capital of Lorraine along different lines. Thanks to The Nancy School (l’École de Nancy) the city has become a real centre of Art Nouveau. The members of this movement – Emile Gallé and the Daum brothers among others – made tremendous efforts to bring applied arts and industrial mass production closer together. Thus, having discovered the Art Nouveau buildings of the city, the fans of this movement can admire further treasures in the Museum of The Nancy School.

No mention has been made of gastronomy yet. :) Lorraine has a long tradition of Mirabelle prune trees. The Mirabelle de Lorraine liquor (eau de vie) with a controlled designation of origin is made here. Unfortunately, we did not get to taste it, however, we did manage to grab a bite of traditional Lorraine cheese…. only, of course, to compare it to its rival Alsatian counterpart dating back to the previous century.
The result? 1:1! :)

 

⌂   ⌂   ⌂   ⌂   ⌂

 

Bár Lotaringia ma százezer lakosú városa több mint ezer éves múltra tekint vissza, legnagyobb látványossága mégis az UNESCO világörökségi listáján szereplő 18. században épült Place Stanislas. Nevét I. Szaniszló (Stanisław Bogusław Leszczyński) lengyel királyról kapta, aki kalandos életének utolsó harmadát (1738-1766) – miután a lengyel örökösödési háborúban trónjától másodszor is megfosztották – Lotaringiában élte le. A lotaringiai hercegi címet vejétől, XV. Lajos francia királytól kapta.
A tér, mely 1752 és 1756 között Emmanuel Héré de Corny (1705-1763) építész tervei alapján valósult meg, a régi és a 16. században kialakított városrészt volt hivatott összekötni. A tér közepén eredetileg XV. Lajos bronzszobra állt, amit azonban a francia forradalom idején ledöntöttek és csak 1851-ben emelték a mai is ott található Szaniszlót ábrázolót.

Nancy a felvilágosodás eszményeit követő volt lengyel uralkodónak komoly egyéb építészeti (Église Notre-Dame de Bonsecours, a Hôtel des Missions Royales, Place d’Alliance és Place de la Carrière, a Porte Stanislas és Porte Sainte-Catherine) és intézményi  (Tudományos és Irodalmi Királyi Társaság – Société Royale des Sciences et Belles-Lettres de Nancy, nyilvános Királyi Könyvtár – Bibliothèque royale) örökséget is köszönhet.

Lotaringia történelmi fővárosába tervezett kirándulásunkat azonban más tematikára is felfűzhetjük. A Nancyi Iskolának (l’École de Nancy) köszönhetően a város igazi Art Nouveau központtá vált. A mozgalom tagjai, többek között Emile Gallé és a Daum fivérek komoly erőfeszítéseket tettek az iparművészet és a gyári tömegtermelés találkozása érdekében. Az irányzat rajongói tehát a városban található Art Nouveau építészet felkutatása után a Nancyi Iskola múzeumában további kincsekben gyönyörködhetnek.

Egy szó sem esett még a gasztronómiáról. :) Lotaringiában nagy hagyománya van a mirabella szilvafáknak, itt készül az Appellation Réglémentée minősítésű La Mirabelle de Lorraine pálinka (eau de vie). Sajnos a kóstolás elmaradt, de így sem tértünk haza üres kézzel: beszereztünk egy falatka hagyományos lotaringiai sajtot…szigorúan csakis abból a célból, hogy összehasonlítsuk a Vogézek túlsó oldaláról származó korábbi évszázados konkurens sajtkészítő Elzász finomságaival.
Az eredmény? 1:1! :)

MDA_0019_Nancy_01

MDA_0019_Nancy_02

MDA_0019_Nancy_03

MDA_0019_Nancy_04

MDA_0019_Nancy_05

MDA_0019_Nancy_06

MDA_0019_Nancy_07

MDA_0019_Nancy_08

ZERO / ZERO

Leave a comment
Living room

Last summer we visited a Heinz Mack exhibition in Baden Baden. I promised then to make an individual post about it – so here it goes :))))

The Frieder Burda Museum hosted the temporary exhibition of Light Shadow (Licht Schatten) between 20 March and 20 September 2015. Through this exhibition we had a chance to learn not only about the creative work of Heinz Mack but also about the world of the ZERO movement.

The ZERO movement was founded in 1958 in Düsseldorf by Heinz Mack and Otto Piene. In 1961 Günther Uecker joined them. It came to life in post-war Germany, when it had lost its cultural identity and was crying out for “a new beginning”, starting from “ground zero”, turning its back on the previous traditions of fine art. The central motif of their work was light and movement, and the media used for the art piece.
ZERO never was an organization in the original sense of the word, it was rather a web of human relations formed along the lines of an artistic aspect.
Although the group broke up in 1967, it has come to be considered one of the most influential avantgarde movements of the 20th century.

What we saw at the exhibition could best be expressed by an extract of a poem (1963) by Heinz Mack, Otto Piene and Günther Uecker:

“Zero is silence. Zero is the beginning. Zero is round. Zero spins. Zero is the moon. The sun is Zero. Zero is white. The desert Zero. The sky above Zero. The night.”

⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂

Tavaly nyáron Baden-Badenben megtekintettünk egy Heinz Mack kiállítást és akkor ígértem egy különálló posztot az ott látottakról. ÍME: :))))

A Frieder Burda múzeum 2015. május 20-tól szeptember 20-ig adott otthont a Fény Árnyék (Licht Schatten) időszakos kiállításnak, melyen keresztül lehetőségünk volt megismerni nem csak Heinz Mack alkotói tevékenységét, de a ZERO mozgalom világát is.

A ZERO csoportot 1958-ban Heinz Mack és Otto Piene alapította Düsseldorfban, melyhez 1961-ben Günther Uecker is csatlakozott. A háború utáni kulturális identitását vesztett Németországban jött létre az „újrakezdést”, a „nulláról indulást” hirdetve, a korábbi képzőművészeti hagyományoknak hátat fordítva. Alkotásaik központi elemei a fény és a mozgás, valamint maga az alkotáshoz felhasznált anyag.
A ZERO sosem volt hagyományos értelemben vett szervezet, sokkal inkább egy művészi aspektus mentén szerveződő emberi kapcsolatok összessége.
Bár a csoport hivatalosan csupán 1967-ig működött, a 20. század egyik legjelentősebb avantgárd irányzatává nőtte ki magát.

A kiállításon látottakat leginkább Heinz Mack, Otto Piene és Günther Uecker közös költeményének (1963) egy részletével tudnám érzékeltetni:

“A Zero a csend. A Zero a kezdet. A Zero kerek. A Zero forog. A Zero a Hold. A Nap Zero. A Zero fehér. A sivatag Zero. Az égbolt Zero. Az éjszaka.”

MDA_0018_ZERO_01

MDA_0018_ZERO_02

MDA_0018_ZERO_03

MDA_0018_ZERO_04

MDA_0018_ZERO_05

MDA_0018_ZERO_06

MDA_0018_ZERO_07

MDA_0018_ZERO_08

MDA_0018_ZERO_09

MDA_0018_ZERO_10

MDA_0018_ZERO_11

MDA_0018_ZERO_12

MDA_0018_ZERO_14

MDA_0018_ZERO_15

Christmas / Karácsony

comments 2
Living room

We would like to thank you for reading our blog and wish you Merry Christmas and a Happy New Year!
New stories, beautiful places and delicious meals are coming in next year as well!

⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂

Szeretnénk megköszönni, hogy olvassátok blogunkat!
Kívánunk Nektek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Jövőre is várunk benneteket itt új történetekkel, gyönyörű helyekkel és finomságokkal!

 

Gengenbach, Germany – Christmas market
Gengenbach, Németország – karácsonyi vásár

An outfit of no experimentations / Kísérletezésmentes outfit

Leave a comment
Garderobe

I must confess that I do not like to discuss clothes. I could write about the colour wheel – complementary colours, general dress codes for different figures or different styles…all in vain. On the one hand, it is because there is an endless number of essays on this topic written by real experts of the field, and on the other, because today’s dressing is all about experimentation. It is not the revolt of an upcoming subculture, it has become the mainstream. As far as the general public is concerned, the former rules of dressing do not apply anymore, they seem to be fading away.

Read More